Skip to main content

Pontoner til salg – byg din egen flydende bro

MODEL ”BØLGEN” – NÅR DU ØNSKER AT SÆTTE DIT HELT SÆRLIGE PRÆG

MODEL “BØLGEN”

MODEL ”BØLGEN” ER FOR DIG, DER ØNSKER EN ”GØR DET SELV”
-BADEBRO MED DIT PERSONLIGE PRÆG.

Modellen består af pontoner, der er særligt udformet, så du selv bygger broen op i den størrelse og længde, som du ønsker. Du kan eventuelt også beklæde den med træ, hvis du ønsker dette.

Vi leverer pontoner til byg selv-flydebroer i hele Danmark.

NB! Overvejelser og ansvar vedrørende opstilling og etablering af flydebro, samt overvejelser af bund, bølge, strøm og vindforhold, påhviler altid køberen!

Det tilrådes altid at nedtage flydebroen, hvis der er stærk storm i sigte (eller sikre den på andet vis, for eksempel ved at minimere den). Det anbefales ALTID at tage den ned om efteråret for vinteropbevaring på land.

Når broen trækkes på land, brug da langsgående brædder eller evt. rulle på tværs for at skåne pontonerne. 

Når broen trækkes på land:

– Brug langsgående brædder eller evt. rulle på tværs for at skåne pontonerne. 


NYHED – Mini Bølgen

Består af bare 2 pontoner. Mål 1,27 x 1,27 m


VÆGT

 • Ponton pr. stk.

  8 kg

 • Bæreevne v/1 ponton

  160 kg


Vægt og bæreevne pr. ponton

Vægt pr. ponton.: 8 kg
Bæreevne pr. ponton: 160 kg

Information om ”Bølgen”-modellen

Til fremstilling af badebroer, fiskeøer, svømmeplatforme, legeplateauer og lignende.

Når man fremstiller en træramme, er det normalt, at man bruger 2 x 4″ eller 2 x 5″ træstrøer. Man kan også montere en træbjælke midt i pontonen, men det er ikke den bedste konstruktion.

Sammen med hver ponton leveres der en bånd-surring, som man bruger til at fastholde pontonen til trærammen.

Den normale måde at opbygge en ramme på er som følger:

 1. Lav for eksempel en ramme på 2 x 5” træ. Vær sikker på, at hullet til hver ponton er 45 cm i bredden og min. 120 cm i længden – se billede
 2. Løft hele rammen hen over pontonerne
 3. Lav evt. huller i trærammen over pontonen, så pontonen kan bindes/fastgøres via båndet
 4. Fastgør dem alle med de medfølgende bånd eller bind båndet udenom begge dele (se nederste billed i denne rubrik)
 5. Der medfølger 2 bånd pr. ponton
 6. Fremstil de resterende rum i træskelettet, som de øvrige rum, så man nemt kan tilføje flere pontoner, hvis dette behov skulle opstå senere.

OBS: Jo flere kg og beslag, der anvendes, jo tungere bliver broen, og bæreevnen i kg last bliver tilsvarende mindre!

NB! Overvejelser og ansvar vedr. opstilling og etablering af flydebro, samt overvejelser af bund-strøm-bølge og vindforhold påhviler altid køber!

Bygget på 8 pontoner, inkl. 2 bænke og stige

Bygget på 6 pontoner, inkl. badebro

Broen er bygget på 8 pontoner og landgangen er med 5 pontoner

Bygget på 4 pontoner og beklædt med træ

Bygget på 4 pontoner og hjemmelavet stige

Gangbro ingen pontoner

Bygget på 4 pontoner hver og beklædt med træ

Illustration “billede lånt”

Illustration “billede lånt”

Illustration “billede lånt”

NB! Overvejelser og ansvar vedrørende opstilling og etablering af flydebro, samt overvejelser af bund, strøm, bølge og vindforhold påhviler altid køberen!!
Det tilrådes altid at nedtage flydebroen, hvis der er stærk storm i sigte (eller sikre den på andet vis, evt. ved at minimere den). Det anbefales ALTID at nedtage den om efteråret for vinteropbevaring på land.